#1*1*3*140* فعال سازی پیامگیر

#3*1*3*140* فعال سازی ذخیره شماره تماس گیرنده

#4*1*3*140* حذف همه سرویس ها

#5*3*140* دریافت تنظیمات Mms

*140*3*6# دریافت تنظیمات Gprs

واسه اینكه sms براتون نیاد#16*0000*35* البته میتونید اس ام اس بفرستید ولی اس ام اس واستون نیاد و دلیورد هم قطع میشه
واسه اینكه دوباره درست بشه#16*0000*35# را بزنید اونوقت اس ام اس هایی كه نیامده بود هم میاد البته تا 24 ساعت قبل
---------------------
1#*3*5*7*130* فعال سازی طرح طلایی
2#*3*5*7*130* طرح ابی
3#*3*5*7*130* طرح قرمز
4#*7*130* تغییر اعتباری به دائمی با مبلغ 60000 تومان
1#*1*7*130* تغییر پایس s
2#*3*130* تنظیم پیام کوتاه sms
5#*3*130* تنظیم و فعال سازی mms
6#*3*130* فعال سازی gprs
1#*1*3*130* پیام گیر
3#*1*3*130* فعال سازی ذخیره شماره
2#*130* تغییر زبان
5#*2*7*130* تشویقی طرح قرمز
6#*2*7*130* تشویقی طرح ابی
5#*130* ثبت نام
1#*4*3*130* ثبت شماره های فهرست طلائی
2#*4*3*130* حذف شماره های حذف شماره های فهرست طلائی
3#*4*3*130*مشاهده فهرست شماره های طرح طلائی
1*#130*
4#*1*3*130* حذف تمامی سرویس ها